Group

Truy cập vào nhóm của cộng đồng này


Trước tiên bạn cần đăng ký vào nhóm tại đây

Sau khi bạn nhận được Email thông báo đã được tham gia nhóm, bạn hãy đăng nhập bằng địa chỉ Gmail trên trang YourCVname.cvname.com và truy cập vào nhóm bằng cách bấm vào nút bên trên.

Xem nội quy hoạt động tại guide.ldu.vn